W ostatnich latach o nowe sale sportowe wzbogaciły się szkoły podstawowe nr 2 i 7, a obecnie taki obiekt powstaje przy SP 5. Ostatnią szkołą bez miejsca do przeprowadzania lekcji w–f  z prawdziwego zdarzenia jest SP 4. Uczęszcza do niej 550 dzieci. W szkole prężnie działa również odnosząca ogólnopolskie sukcesy koszykarska drużyna dziewcząt UKS 4 Łomża.

 – Kończymy budowę nowoczesnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 i teraz kolej na nowy obiekt przy „Czwórce”. Ta inwestycja jest długo oczekiwana przez społeczność tej placówki. Dla mnie będzie to priorytetowe zadanie w nowej kadencji samorządu – przekazuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

Projektowany budynek sali gimnastycznej będzie głównie przeznaczony do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego uczniów SP 4. Projekt ma zakładać również możliwość prowadzenia zajęć pozalekcyjnyc dla grup zorganizowanych. Budynek powinien być pozbawiony barier architektonicznych i wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Szczególna uwaga ma być zwrócona na zastosowanie rozwiązań i materiałów zapewniających energooszczędność eksploatacyjną obiektu oraz minimalizację bieżących kosztów jego utrzymania.

Ma się w nim znajdować boisko o sugerowanych wymiarach minimalnych 20×40 m z możliwością podziału kurtynami na trzy sektory. Hala ma umożliwiać grę w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę i futsal. Powinna posiadać również widownię z trybunami składanymi na 200 miejsc. Ponadto w miarę możliwości kubaturowych projektant powinien uwzględnić  i zaprojektować pomieszczenia do aerobiku, siłowni, tenisa stołowego, terapii ruchowej i sztuk walki, a także trzy sale lekcyjne, szatnie dla uczniów szkoły oraz widowni, archiwum szkolne, toalety i siedzibę Uczniowskiego Klubu Sportowego.

W przetargu na opracowanie dokumentacji wpłynęło 19 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Denuo Architekci sp. z o.o., która za jej przygotowanie zaproponowała 123 tys. zł. 

 

foto Joanna Grabowska