Kto może wziąć udział?
Adresatem zadania są organizacje pozarządowe  z terenu województw Polski Wschodniej tj.:
–    województwa lubelskiego,
–    województwa podlaskiego,
–    województwa podkarpackiego,
–    województwa świętokrzyskiego,
–    województwa warmińsko-mazurskiego.

Organizatorzy oferują szkolenia w V Blokach tematycznych:

  •     Administracyjno – prawne aspekty funkcjonowania III Sektora: prawne formy zrzeszenia się obywateli, stowarzyszenia i fundacje, organizacje pożytku publicznego, organizacje ekologiczne, współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi, dokumentacja tj. statut, uchwała, regulamin).
  •     Kadry i płace: elementy prawa pracy i kodeksu cywilnego w stosunku pracy  i umowach cywilnoprawnych, prowadzenie dokumentacji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń, zagadnienia i problematyka zasiłków ZUS, wybrane zagadnienia podatku dochodowego osób fizycznych w naliczaniu wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, podatkami im ZUS, zasady wolontariatu).
  •     Zarządzanie i marketing: podstawy finansów i zarządzania, uwarunkowania finansowe i prawne, negocjacje, organizacja działalności marketingowej, rynek docelowy i pozycjonowanie, marketing strategiczny, marketing internetowy.
  •     Finansowanie III Sektora ( identyfikacja źródeł finansowania działalności NGO, pozadotacyjne źródła finansowania  NGO, dotacje jako źródła finansowania projektów, analiza dokumentów programowych i zasady ich przygotowywania, przegląd źródeł finansowania, fundraising).
  •     Komunikacja i asertywność (efektywność zespołu, role grupowe, diagnoza i wykorzystanie w pracy, podejmowanie decyzji i rozwiazywanie problemów, zaufanie i współpraca, tworzenie relacji, samoocena i detektory konfliktów, zasady aktywnego słuchania i, pytania aktywne i otwarte).

Szkolenia odbywać się będą w grupach 15 osobowych, w wymiarze 18 h przez 3 dni robocze lub w systemie weekendowym. Zajęcia składać się będą z części teoretycznej i praktycznej.
Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie, przerwy kawowe, materiały pomocnicze i szkoleniowe.

Szczegóły dotyczące projektu i warunków udziału – http://www.fpcp.org.pl/projekty/poziom-wyzej.
Kontakt do organizatorów: tel.81 470 09 00 bądź mailowo: fpcp@fpcp.org.pl.