Przed nami jeszcze trzy spotkania robocze, podczas których zajmiemy się zapisami współpracy finansowej i pozafinansowej Miasta i NGO, trybem powoływania i zasadami działania komisji konkursowych, określimy wspólnie sposób realizacji Programu i system konsultacji.

10 czerwca w ratuszu pracowali z nami, m.in.:

Federacja dla Łomży
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego
Fundacja Leonardo
Związek Sybiraków Oddział w Łomży
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Łomży
Akademickie Forum Samorządowe przy PWSIP
Podlaski Regionalny Fundusz Filmowy
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Łomży
Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pw. św. Ducha
Fundacja „Ocalenie”
Hufiec Nadnarwiański ZHP
Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży
Fundacja „Przestrzeń wspólna”
Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej
Inkubator Ludzi Biznesu
Stowarzyszenie „Edukator”
Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego