Roczny Program Współpracy jest to podstawowy dokument, który określa zarówno kształt, budżet współpracy finansowej, jak również wsparcie pozafinansowe, które ma prowadzić do wzmocnienia organizacji pozarządowych w Łomży, by lepiej mogły zaspokajać potrzeby mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Na pierwszym spotkaniu przyjrzeliśmy się dotychczasowej współpracy, głównie w oparciu o sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2014 roku. Zwrócono szczególną uwagę na polepszenie planowania współpracy, np. poprzez uzgodnienie harmonogramu konkursów dla organizacji pozarządowych czy zaplanowania dotowania zadań wieloletnich (np. z obszaru polityki społecznej). Przyglądając się zapisom z 2014 i 2015 roku obecni na spotkaniu podkreślali, że warto przedyskutować obszary i zadania priorytetowe, wspólnie zastanawiając się nad ich hierarchią i wysokością budżetu. Zwrócono również szczególną uwagę na brak aktualnej diagnozy organizacji pozarządowych w mieście.

Spotkania robocze odbywać się będą głównie w czerwcu (w dniach: 10, 17, 24) oraz 1 lipca (w godzinach popołudniowych w siedzibie ratusza). Ich efektem ma być wspólne wypracowanie projektu Rocznego Programu, który w jak największym stopniu uwzględniał będzie potrzeby organizacji pozarządowych. Nad projektem urzędnicy pracować chcą wspólnie organizacjami pozarządowymi, także wchodzącymi w skład Federacji dla Łomży, z ŁRDPP, radnymi oraz Fundacją SocLab na mocy porozumienia, które Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski podpisał z prezeską Fundacji SocLab Katarzyną Sztop-Rutkowską. Fundacja merytorycznie przygotuje i poprowadzi spotkania grupy roboczej w ramach własnego projektu „Laboratorium Obywatelskie – II edycja” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd Marszałkowski w Białymstoku.
Zapraszamy Państwa do udziału w pracach grupy roboczej. Zgłoszenia przyjmuje ŁRDPP rada.pozytku@um.lomza.pl, z ramienia Urzędu Miejskiego za koordynację odpowiada Anna Sobocińska ngo@um.lomza.pl, tel. 216 24 63.

Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na to jak układa się współpraca między organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miejskim, już dziś zapraszamy do współpracy przy tworzeniu projektu tego Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży i organizacji pozarządowych na 2016 rok!