Prezydent przekazał informację, że osobą bezpośrednio współpracującą z Radą w ramach swoich kompetencji jest Zastępca Prezydenta Miasta Łomży Agnieszka Muzyk. Podkreślił znaczenie głosu organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki Miasta. Poruszył również temat skutecznej promocji wydarzeń kulturalnych i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje tak, by uczestniczyło w nich jak najwięcej mieszkańców Łomży i gości.