– Stypendia dla studentów miałyby być przyznawane raz w roku w październiku, osobom które studiują w Łomży, osiągają dobre wyniki w nauce oraz wykazują zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności Miasta Łomża – zadeklarował prezydent Mariusz Chrzanowski. Zapowiedział również, że środki na ten cel zamierza zabezpieczyć w miejskim budżecie. Wstępny regulamin stypendiów jest już opracowany i zostanie poddany pod konsultację ze środowiskiem akademickim. 

W związku z tym w najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół, na czele którego z ramienia Urzędu Miejskiego stanie zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski, a uczelni – prorektor dr Dariusz Perło. W skład tego gremium wejdą również przedstawiciele uczelnianego samorządu. Spotkanie zespołu planowane jest w pierwszych dniach marca.    

Jeżeli wówczas uda się wpracować ostateczny kształt regulaminu przyznawania samorządowych stypendiów studenckich to jeszcze w tej, kończącej się kadencji Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski przedłoży Radzie Miejskiej projekt stosownej uchwały w tej sprawie. 

Fot. AŁ