Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia, który zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

„Laboratoria Przyszłości” to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  
Wsparcie otrzymały następujące szkoły podstawowe:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży – 229.500 zł,
  2. Szkoła Podstawowa nr 2  im. Władysława Broniewskiego w Łomży – 78.300 zł,
  3. Szkoła Podstawowa nr 4  im. Gen. Władysława Andersa w Łomży – 150.600 zł,
  4. Szkoła Podstawowa nr 5  im. Stanisława Staszica w Łomży – 223.500 zł,
  5. Szkoła Podstawowa nr 7  im. Adama Mickiewicza w Łomży – 140.700 zł,
  6. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 w Łomży – 30.000 zł,
  7. Szkoła Podstawowa nr 9  im. Księcia Mazowieckiego Janusz I w Łomży – 279.600 zł,
  8. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży – 365.100 zł.

Łączna kwota otrzymanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  wynosi 1.497.400 zł.
Realizacja programu nie wymaga wkładu własnego.