Łączna kwota otrzymanej dotacji celowej wynosi 83.160 zł, w tym:
1)    Żłobek Miejski Nr 1 w Łomży, ul. Studencka 13 –  otrzymuje kwotę 32.400 zł,
2)    Żłobek Miejski Nr 2 w Łomży, ul. Spółdzielcza 8 – otrzymuje kwotę 24.840 zł,
3)    Żłobek Miejski Nr 3 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 – otrzymuje kwotę 25.920 zł.     

Udział środków budżetu państwa w dofinansowaniu do funkcjonowania miejsc wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na funkcjonowaniu miejsc opieki oraz nie więcej niż miesięcznie 90,00 zł na jedno miejsce opieki.

Liczba dofinansowanych miejsc opieki to 77, z tego: 30 w Żłobku Miejskim Nr 1 w Łomży, 23 w Żłobku Miejskim Nr 2 w Łomży oraz 24 w Żłobku Miejskim Nr 3 w Łomży.