Wsparcie finansowe przeznaczone jest na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii w następujących szkołach:
1)    Szkoła Podstawowa nr 2  im. Władysława Broniewskiego w Łomży35.000 zł (wkład własny – 8.750 zł),  
2)    Szkoła Podstawowa nr 4  im. Gen. Władysława Andersa w Łomży35.000 zł (wkład własny – 8.750 zł),
3)    Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży35.000 zł (wkład własny – 8.750 zł),
4)    Technikum nr 4 w Łomży (w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży)14.000 zł (wkład własny – 3.500 zł),
5)    Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Łomży (w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży)14.000 zł (wkład własny – 3.500 zł),
6)    VII Liceum Ogólnokształcące w Łomży (w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży)14.000 zł (wkład własny – 3.500 zł),
7)    Technikum nr 7 im. Ludwika Bojanusa w Łomży (w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży)14.000 zł (wkład własny – 3.500 zł).