Wsparcie finansowe przeznaczone jest na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w następujących szkołach:
1)    Szkoła Podstawowa nr 5  im. Stanisława Staszica w Łomży – wartość zadania 43.750 zł (w tym: dotacja 35.000 zł, wkład własny 8.750 zł),  
2)    Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży – wartość zadania 43.750 zł (w tym: dotacja 35.000 zł, wkład własny 8.750 zł),
3)    IV Liceum Ogólnokształcące w Łomży w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży – wartość zadania 17.500 zł (w tym: dotacja 14.000 zł, wkład własny – 3.500 zł).