Wkład własny zapewnia Miasto Łomża jako organ prowadzący szkoły i wynosi 24.500 zł. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami. 

Szkoły, które otrzymały wsparcie: 

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży – wartość zadania 43.750 zł (w tym: dotacja 35.000 zł, wkład własny 8.750 zł),   
  2. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 Łomży – wartość zadania 43.750 zł (w tym: dotacja 35.000 zł, wkład własny 8.750 zł), 
  3. Technikum nr 5 w Łomży w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży – wartość zadania 17.500 zł (w tym: dotacja 14.000 zł, wkład własny – 3.500 zł),
  4. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży – wartość za-dania 17.500 zł (w tym: dotacja 14.000 zł, wkład własny – 3.500 zł).