Ze wsparcia skorzystają placówki:
1)    Żłobek Miejski Nr 1 w Łomży, ul. Studencka 13 – dofinansowanie 28.800 zł (całkowita wartość zadania 183.400 zł),
2)    Żłobek Miejski Nr 2 w Łomży, ul. Spółdzielcza 8 – dofinansowanie 22.080 zł(całkowita wartość zadania 148.500 zł),
3)     Żłobek Miejski Nr 3 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 –  dofinansowanie 29.040 zł, w tym 6000 zł do funkcjonowania dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki (całkowita wartość zadania 348.816 zł).
Liczba dofinansowanych miejsc opieki to 78, z tego: 30 w Żłobku Miejskim Nr 1w Łomży, 23 w Żłobku Miejskim Nr 2 w Łomży oraz 25 w Żłobku Miejskim Nr 3 w Łomży (w tym 1 miejsce opieki dotyczące dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki).