Projekty realizowane w ramach Programu powinny m.in.:
•    dotyczyć zagadnień związanych z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych;
•    wskazywać znaczenie i sposoby ochrony zadrzewień, w szczególności właściwe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych;
•    promować świadomość tematów związanych z krajobrazem poprzez uczenie, w jaki sposób odczytywać krajobrazy
Pierwsza tura konkursu zostanie ogłoszona 8 maja i potrwa do 4 czerwca 2018 r.
Podczas spotkania omówiony zostanie regulamin programu oraz wskazane działania priorytetowe. Będzie to okazja, by przyjrzeć się zasadom sporządzania wniosków o realizacje zadania publicznego.
Wszelkich informacji udziela Agnieszka Olender tel. 691 130 005.