Przedmiotem zadania jest budowa żłobka wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół. Żłobek będzie mieścił się w nowym budynku przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łomży, ul. Wyzwolenia 1 i będzie nosił nazwę Miejski Żłobek nr 5 w Łomży.

Celem projektu jest utworzenie 100 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy. Wpłynie to na wzrost dostępności miejsc opieki, zwiększając liczbę dzieci objętych opieką, a także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwoli na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.

Zadanie polegające na tworzeniu miejsc w żłobku jest finansowane ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Jego czas realizacji obejmuje okres 02.11.2023 – 20.04.2026 r.

Wartość całego zadania wynosi -10.000 000,00 zł. Środki na jego finansowanie pochodzą z następujących źródeł: 
1/ środki w ramach Programu “MALUCH+ 2022-2029” – 4 070 050,11 zł, tj.
– środki z KPO – 3 586 200,00 zł,
– środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT  – 483 850,11 zł,
2/ wkład własny – 5 929 949,89 zł.

 

#NextGenerationEU