Miasto Łomża w ramach w/w Programu realizuje zadanie pn. „Dofinansowanie żłobka/klubu dziecięcego z programu MALUCH+ 2022-2029”

Przedmiotem zadania jest budowa żłobka wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół. Żłobek będzie mieścił się w nowym budynku wraz z Przedszkolem Publicznym nr 5 w Łomży i będzie nosił nazwę Miejski Żłobek nr 4 w Łomży.
Celem projektu jest utworzenie 40 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy. Wpłynie to na wzrost dostępności miejsc opieki, zwiększając liczbę dzieci objętych opieką, a także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwoli na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.

Zadanie polegające na tworzeniu miejsc w żłobku jest finansowane ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).
Wartość zadania wynosi -1.628.020,04 zł
z tego:
środki z KPO – 1.434.480,00 zł,
środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT  – 193.540,04 zł.

Zadanie polegające na wsparciu funkcjonowania miejsc w żłobku jest finansowane ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego (FERS).
Wartość zadania – 1.203.840,00 zł,
z tego:
środki z FERS – 1.203.840,00 zł.

 

#NextGenerationEU