Program spotkania:

Część pierwsza – spotkanie członków wszystkich zespołów problemowych, prezentacja podsumowania I etapu prac – prof. dr hab. Bogusław Plawgo, dr Dariusz Perło.

Część druga – dyskusja w ramach zespołów problemowych.