W wyniku pozyskania współfinansowania z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejksiej   – PHARE 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza zrealizowano kompleksowo modernizacje stacji wodociągowych miasta Łomży “Rybaki “i  “Podgórze”. Projekt zakończono w grudniu 2006 r.  Wykonawcą inwestycji było konsorcjum Konsorcjum Firm : Hydrobudowa S.A. oraz B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Rozwój sektora MŚP okolic Łomży” współfinansowanego z Funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej Programu PHARE 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza. Wartość kontraktu wyniosła 4 563 461 Euro w tym udział UE  na kwotę 3 420 861 Euro  Nadzór nad inwestycją pełnił Inspektor Kontraktu Zarząd Budowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego Sp. z.o.o w Warszawie. 

Planowana inwestycja obejmuje:

budowę nowej stacji uzdatniania wody „Podgórze”:

 • stacji uzdatniania wody – powierzchnia zabudowy – 446,5 m2,

 • aeratorów i zbiorników kontaktowych,

 • zbiorników zapasowych wody o pojemności 2 x 1000 m3,

 • rurociągów między obiektowych wraz ze studzienkami i armaturą, w celu zwiększenia wydajności stacji wodociągowej do 800 m3/h wody

remont istniejącej stacji uzdatniania wody „Rybaki”:

 • modernizacja obiektu, przystosowując SUW na średnie dobowe zapotrzebowanie wody 9600 m3/d (400 m3/h),

 • wymiana filtrów pospiesznych w budynku SUW,

 • wymiana zestawu pompowego II-go stopnia,

 • remonty ogólnobudowlane i sanitarne istniejących budynków.

rozbudowa ujęć wody „Podgórze” i „Rybaki”

 • „Rybaki”
  wyremontowanie istniejących 8 studni wierconych o numerach: 1A, 2A, 4A, 4B, 5B, 6, 7, 8 w tym wymiana: pomp, konduktometrycznych sond poziomu cieczy, hydrostatycznych sond głębokości, głowic studni.

 • „Podgórze”
  wyremontowanie 6 studni wierconych o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6. w tym wymiana: pomp, konduktometrycznych sond poziomu cieczy, hydrostatyczne sond głębokości, głowic studni, wykonanie 3 szt. nowych studni o numerach: 7, 8, 9, oraz sieć wody surowej od nowych studni o długościach :

PE100 Dn 225 SDR11 gr. ścianki 20,5 mm PN 16 długości L = 1885,50 m,

PE100 Dn 250 SDR11 gr. ścianki 22,7 mm PN 16 długości L = 3033,50 m,

PE100 Dn 315 SDR11 gr. ścianki 28,6 mm PN 16 długości L = 2173,00 m,

regulacja sieci wodociągowej w mieście Łomża

budowa pięciu komór regulacyjnych zlokalizowanych:

Komora P1 usytuowana zostanie przy ulicy Piłsudskiego

Komora P2 usytuowana zostanie przy zbiegu ulic Sikorskiego i Zawadzkiej,

Komora P3 zlokalizowana zostanie przy skrzyżowaniu ulicy Szosa Zambrowska z ulicą Gen. Sikorskiego,

Komora P4 usytuowana zostanie przy ulicy Sikorskiego na odcinku między Al. Wojska Polskiego i ul. Fabryczną,

Komora P5 usytuowana zostanie u zbiegu ulic Przykoszarowej i Kołłątaja

Komora P6 zlokalizowana u zbiegu ulic Szosa do Mężenina i Al. Legionów