Zbiórkę publiczną na rzecz odbudowy domu rodziny prowadzi Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Wspierajmy się”. Otwarty został specjalny rachunek bankowy, na który można przekazywać pieniądze:

Bank Spółdzielczy w Mońkach
24 8085 0005 0007 2922 2000 0030
z dopiskiem: „Pomoc dla Państwa Jarmołowiczów”