W ramach zadania wykonano:

– roboty budowlane (rozbiórki, roboty ziemne, fundamenty, posadzki, tynki, stolarka, dach, gładzie, roboty murowe, roboty wykończeniowe),

– roboty budowlane (dźwig osobowy),

– roboty sanitarne (kanalizacja sanitarna, drenaż),

– instalacje elektryczne (okablowanie, instalacje, kanalizacja teletechniczna).

Wartość całkowita zadania: 2.310.976,61 zł

Wartość dofinansowania: 1.146.073,61 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego