Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Infrastruktura kultury.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w tym: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, posadzki, tynki, stolarka drzwiowa, roboty ziemne, dach, elewacja.
Wartość całkowita zadania: 1.000.000 zł
Wartość dofinansowania: 1.000.000 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury