W ramach zadania wykonano:
– roboty budowlane, w tym: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, posadzki, tynki, stolarka drzwiowa, roboty ziemne, dach, gładzie, roboty wykończeniowe,
– Roboty sanitarne, w tym: wentylacja, c.o., wodno-kanalizacyjne, drenaż,
– Roboty elektryczne, w tym: likwidacja kolizji, instalacje, kanalizacja teletechniczna.
Wartość całkowita zadania: 544.125,22 zł
Wartość dofinansowania: 544.125,22 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury