W ramach II etapu, część 3 zadania wykonano następujący zakres prac:
w 2019 r.
– Roboty budowlane
– Instalacje sanitarne
– Instalacje elektryczne
w 2020 r.
– Roboty budowlane
– Instalacje sanitarne

Wartość całkowita zadania: 7.951.050,13 zł
Wartość dofinansowania: 2019r. – 1.200.000,00 zł, 2020r. – 2.000.000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.