Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Wartość całkowita zadania: 375.000 zł
Wartość dofinansowania: 300.000 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009r.
o grach hazardowych