Przedmiotem inwestycji jest drugi etap prac – wykonanie tzw. stanu surowego zamkniętego. Koszt całego etapu zgodnie z aktualnymi kosztorysami wynosi 2 003 654,60 zł brutto. Etap ten miałby obejmować wykonanie: robót budowlanych (rozbiórki, roboty ziemne, fundamenty, posadzki, tynki, stolarka, dach, dźwig osobowy), roboty sanitarne (kanalizacja sanitarna, drenaż), roboty elektryczne (okablowanie, instalacje, kanalizacja teletechniczna).
Głównym celem inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przystosowanie siedziby Filharmonii Kameralnej do prowadzenia działalności kulturalnej.
           
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego