HARMONOGRAM – BUDŻET OBYWATELSKI 2020 MIASTA ŁOMŻA:

14 – 28 lutego – kampania informacyjna
1 – 24 marca – zgłaszanie zadań przez mieszkańców
25 marca – 14 kwietnia – weryfikacja zgłoszonych zadań zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego
15 kwietnia – ogłoszenie wstępnej listy zadań
15 – 19 kwietnia – tryb odwoławczy od decyzji Zespołu Koordynującego w sprawie niedopuszczenia zadania pod głosowanie
23 – 29 kwietnia – zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do zadań dopuszczonych do głosowania
30 kwietnia – 8 maja rozpatrywanie protestów, uwag i zastrzeżeń
9 maja – ostateczne ogłoszenie listy zadań poddanych pod głosowanie
od 10 maja – działania informacyjne
20 maja – 21 czerwca – głosowanie
24 czerwca – 29 sierpnia – liczenie głosów
30 sierpnia – ogłoszenie wyników