Projekt Rocznego Programu można będzie konsultować od 19 września do 10 października 2019 roku. Projekt dokumentu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży www.lomza.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14. Można go również pobrać z BIP: http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=6875

Uwagi do Rocznego Programu można będzie składać od 19 września do 10 października na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomży. Formularz można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Centrum Współdziałania Społecznego, ul. Farna 1, 18-400 Łomża. Skan formularza będzie można przesłać na adres elektroniczny ngo@um.lomza.pl.
Ponadto organizujemy spotkanie konsultacyjne 2 października 2018 r. o godz. 16.00 w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1, na którym będzie można złożyć formularz ze zgłoszonymi uwagami do Rocznego Programu.

Poniżej przedstawiamy harmonogram konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok.

Działanie

Termin

Kampania informacyjna

5 września – 19 września

Konsultacje społeczne

19 września – 10 października

Raport

Do 12 października