Przyznane przez MEN, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.
W 2022 r. wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej otrzymały następujące szkoły:
1)    IV Liceum Ogólnokształcące w ZSTiO nr 4 w Łomży (3-dniowa) – 15.000 zł (całkowita wartość zadania 18.750 zł),
2)    IV Liceum Ogólnokształcące w ZSTiO nr 4 w Łomży (1-dniowa) – 5.000 zł (całkowita wartość zadania 6 250 zł),
3)    Technikum nr 4 w ZSTiO nr 4 w Łomży (1-dniowa) –  5.000 zł (całkowita wartość zadania 6.250 zł),
4)    Technikum nr 4 w ZSTiO nr 4 Łomży (1-dniowa) – 5.000 zł (całkowita wartość zadania 6.250 zł),
5)    Technikum nr 6 w ZSEiO nr 6 w Łomży (2-dniowa) – 10.000 zł (całkowita wartość zadania 21.657 zł),
Przyznane dofinansowanie łącznie wynosi 40.000 zł, a finansowy wkład własny 19.157 zł.