Skład Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego I kadencji:

 • Elżbieta Rojewska-Nikonowicz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Med. Barbara Małgorzata Bień, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Eliza Szadkowska, pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Alina Pyłkowska, przedstawiciel Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 • Zdzisława Sawicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 • Jolanta Wołągiewicz, specjalista ds. edukacji i aktywizacji osób starszych w Stowarzyszeniu Szukamy Polski
 • Krystyna Cylwik, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
 • Jan Kalinowski, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku
 • Maria Jolanta Lauryn, przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów
 • Grażyna Czajkowska, przewodnicząca Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów
 • Stanisław Danilewicz, przewodniczący Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej
 • Mikołaj Żabiński, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siemiatyckim Ośrodku Kultury
 • Jerzy Andrzej Nazaruk, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sejnach z filią w Puńsku
 • Teresa Sołowiej, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce
 • Irena Czerwionka, przedstawiciel Klubu Seniora „Stokrotka” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie

 

foto: Wrota Podlasia