Andrzej Garlicki – przedstawiciel Prezydenta Miasta, Przewodniczący Rady Budżetu

Andrzej Wojtkowski – radny Rady Miejskiej Łomży

Andrzej Podsiadło – radny Rady Miejskiej Łomży

Stanisław Oszkinis – radny Rady Miejskiej Łomży

Sebastian Chrzanowski – przedstawiciel Rady Osiedla nr 1

Marzena Zaniewska- przedstawiciel Rady Osiedla nr 2

Adam Baczewski – przedstawiciel Rady Osiedla nr 3

Agnieszka Cholewińska – przedstawiciel Rady Osiedla nr 4

Dariusz Domański – przedstawiciel Rady Osiedla nr 5

Karol Sztejno – przedstawiciel Rady Osiedla nr 6

 Jarosław Kaja – przedstawiciel Rady Osiedla nr 7

Małgorzata Gronostajska – przedstawiciel Rady Osiedla nr 8

Irena Zwornicka – przedstawiciel Rady Osiedla nr 9

Wojciech Klimaszewski – przedstawiciel Rady Osiedla nr 10

 Piotr Pawłowski – przedstawiciel Rady Osiedla nr 11

Stanisław Szostak – przedstawiciel Rady Osiedla nr 12

Mariusz Liszewski – przedstawiciel Rady Osiedla nr 13

Rafał Mogielnicki – przedstawiciel Rady Osiedla nr 14

Robert Grzymała – przedstawiciel Rady Osiedla nr 15

Kornelia Duda – Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych

Przemysław Chełstowski – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Ewa Mucha – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Renata Niklewicz – Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Lech Dobrowolski – Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Małgorzata Puchała – Centrum Obsługi Przedsiębiorców