Aktywność Łomżyńskiej Rady Seniorów została zauważona i doceniona przez Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów. W takcie IV Kongresu i III Konwentu Rad, który odbył się w Krakowie 8 i 9 grudnia 2022 r. został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs „Liderzy aktywności społecznej 60+”. Wśród 10 jego laureatów znalazła się Łomżyńska Rada Seniorów. Z rąk Przewodniczącej Porozumienia dyplom odebrała Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Grażyna Czajkowska.

Krakowskie spotkanie przedstawicieli rad seniorów było okazją do podsumowania działalności stowarzyszenia Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów oraz ruchu społecznego Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów, a także do szerokiego spojrzeniu na politykę senioralną w kraju. Uczestnicy sformułowali wystąpienie do Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o utworzenia Urzędu do spraw Polityki Senioralnej w randze ministra, członka Rady Ministrów. Natomiast biorący udział w spotkaniu politycy zobowiązali się do „wyjęcia z zamrażarki” projektów nowelizacji ustaw samorządowych w obszarach dotyczących rad seniorów. W rezultacie Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa  została uchwalona na posiedzeniu Sejmu w dniu 08 lutego 2023 r. i przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Ważną formą aktywności Rady Seniorów jest także udział jej członków w pracach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, a od 2023 roku w powołanej 20 stycznia Podlaskiej Delegaturze OPS.
W skład Podlaskiej Delegatury wchodzi 15 osób – przedstawicieli Rad Seniorów i Uniwersytetu III Wieku z różnych części województwa podlaskiego: Supraśla, Wasilkowa, Augustowa, Łap, Łomży (troje przedstawicieli Rady Seniorów: Stanisław Kaseja, Grażyna Czajkowska, Danuta Żukowska), Suwałk, Sokółki, Białegostoku i Dąbrowy Białostockiej. Inauguracyjne posiedzenie Podlaskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, odbyło się w Urzędzie Miasta w Wasilkowie.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele Obywatelskiego Parlamentu Seniorów: Zdzisław Czarnecki i Ewa Grzegorczyk, Zastępca Burmistrza Wasilkowa Dominika Jocz – Lenkiewicz, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Maciej Żywno, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wasilkowie Jarosław Zalejski oraz przedstawicielka Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów Jolanta Wołągiewicz.

W trakcie spotkania wybrano władze regionalne w składzie: Bożenna Chmielewska z Supraśla  (przewodnicząca), Michał Różycki z Białegostoku (wiceprzewodniczący) oraz Grażyna Czajkowska z Łomży, Anna Biegańska z Wasilkowa i Ryszard Gaj z Sokółki.

tekst: Grażyna Czajkowska – Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów
fot.: Urząd Miejski w Wasilkowie, Kurier Poranny