Spotkanie szkoleniowo-integracyjne przygotowano w Domku Pastora. Gości powitali członkowie Łomżyńskiej Rady Seniorów. – Na początku zapraszam na ciekawe szkolenie z zakresu żywienia osób starszych, a następnie na poczęstunek wigilijny – zapraszała Grażyna Czajkowska, przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów. O zdrowej diecie mówiła seniorom Regina Kijewska z Centrum Medycznego Cemed w Łomży, która udzielała gościom indywidualnych porad z zakresu żywienia i wykonywała chętnym analizę składu ciała.

Drugą część spotkania rozpoczęły życzenia, kolędy i wigilijny poczęstunek. Członkowie rad seniorów podzielili się opłatkiem, a prezenty członkom Rady Seniorów Miasta Augustowa wręczał Zastępca Prezydenta Miasta Łomża Andrzej Stypułkowski. Następnie seniorzy dyskutowali o działaniach swoich rad, podsumowali dotychczasowe działania i przedstawiali plany na przyszłość. Zapoznali się też z działalnością nowo otwartego Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów, którą zaprezentował Sebastian Rogiński z Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Było to ostatnie z trzech zaplanowanych spotkań szkoleniowo-integracyjnych w ramach projektu „Kulturalna integracja 60+”. W listopadzie Łomżę odwiedzili przedstawiciele rad seniorów z Łap i Supraśla.  

Zadanie pn. „Kulturalna integracja 60+” sfinansowano z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.