Poniżej (załącznik) publikujemy RAPORT Z KONSULTACJI KONCEPCJI BULWARÓW – II ETAP