Poniżej (załącznik) publikujemy RAPORT Z KONSULTACJI REGULAMINU.

Większość zmian zaproponowanych przez mieszkańców zostanie wprowadzonych do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łomża, który planujemy przedłożyć Radzie Miejskiej Łomży na sierpniowej sesji.