Konsultacje społeczne odbywały się w terminie  5 stycznia – 9 lutego br. W czasie ich trwania zorganizowano trzy wydarzenia konsultacyjne. Były to:

  • debata z udziałem Zastępcy Prezydenta Łomży oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego – 17 stycznia 2024 r. o godz. 16.30 w Hali Kultury przy ul. Stary Rynek 6 w Łomży;
  • spacer badawczy po obszarze rewitalizacji szlakiem wybranych planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 18 stycznia 2024 r. o godz. 16.30;
  • warsztaty z mieszkańcami (praca warsztatowa poprzedzona prezentacją głównych treści projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034) – 18 stycznia 2024 r. o godz. 18.00 w Hali Kultury przy ul. Stary Rynek 6 w Łomży.

Podczas konsultacji prowadzono również dyżury w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży.

Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 można było składać za pośrednictwem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej oraz elektronicznej, który został udostępniony w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych, tj. 5 stycznia 2024 r.

Poniżej znajduję się raport z konsultacji społecznych, który zawiera m.in. informacje podsumowujące przebieg każdej z form konsultacji oraz wykaz uwag wniesionych do projektu.