Ze wsparcia korzystają placówki:
1)    Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży – dofinansowanie 80.000,00 zł (całkowita wartość zadania 100.000 zł),
2)    Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży – dofinansowanie 24.808 zł (całkowita wartość zadania 31.010 zł).
Celem programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie dobrych warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole. W/w szkoły przeprowadzą remont w swoich stołówkach oraz doposażą je.