Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Rodzaj czynności

Termin

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 08 lutego 2024 r.

do 16 lutego 2024 r.
w godzinach pracy przedszkola

 

POSTĘPOWANIE  REKRUTACYJNE

 

Etap rekrutacji/rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 19 lutego 2024 r.    
do 08 marca 2024 r.

w godzinach pracy przedszkola – złożenie wniosku  wraz z dokumentami w formie papierowej

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych.

 

 

do 22 marca 2024 r.

w godzinach pracy przedszkola

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 

25 marca 2024 r.

do godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 27 marca 2024 r.
w godzinach pracy przedszkola

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.

 

28 marca 2024 r.

do godz. 15.00

 

POSTĘPOWANIE  UZUPEŁNIAJĄCE

 

Etap rekrutacji/rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

04 czerwca 2024 r.

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 04 czerwca 2024 r.    
do 14 czerwca 2024 r.

w godzinach pracy przedszkola – złożenie wniosku wraz z dokumentami w formie papierowej

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych.

 

 

do 21 czerwca 2024 r.

w godzinach pracy przedszkola

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 

24 czerwca 2024 r.

do godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 25 czerwca 2024 r.
w godzinach pracy przedszkola

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.

 

26 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

 

Nabór elektroniczny odbywa się za pośrednictwem strony: https://nabor.pcss.pl/lomza.