Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawane na stworzenie miejsca pracy dla:
a) osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy – wyłącznie III profil pomocy
lub
b) osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
lub
c) na osobę o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dane kontaktowe:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży
ul. Polowa 45 (parter w budynku NOT-u), 18-400 Łomża
Telefon kontaktowy: 794000782
Strona internetowa: http://przedsiebiorczalomza.pl/rekrutacja/grupa-docelowa-nr-2/