W wyniku wspólnych dyskusji i prac zespołowych udało się wskazać miejsca, w których problemy społeczne bądź techniczne są najbardziej dostrzegalne. Dodatkowo uczestnicy spotkania wskazali miejsca gdzie bezsprzecznie zauważamy potencjał obszaru, jego mocne strony. Podczas zajmującej wymiany zdań przedstawiano działania, które dają sposobność na zminimalizowanie obecnych problemów mieszkańców pięciu łomżyńskich osiedli wymagających wsparcia.

W ramach projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża” przewidziane są kolejne działania zmierzające do pogłębienia wiedzy na temat obszarów rewitalizacji, określeniu ich uwarunkowań wewnętrznych:

  • Fokus (wywiad grupowy): 30.03.2017r., 06.04.2017r., 10.04.2017r., 25.04.2017r.

(zapraszamy do zgłoszenia się do grupy fokusowej: rewitalizacja@um.lomza.pl, g.romanczuk@respublic.pl, tel. (86) 216 24 63

 

  • Spacer badawczy: 11.04.2017r., 24-25.04.2017r.
  • Spotkanie z mieszkańcami: maj 2017r.
  • Wywiady grupowe (fokusy): 30.03.2017r., 06.04.2017r., 10.04.2017r., 25.04.2017r.
  • Warsztaty z animatorami lokalnymi: maj 2017 r.
  • Debata o przyszłości: 24.04.2017r.
  • Panel ekspertów: 24.04.2017r.
  • Happeningi, konkursy: 08.04.2017r., 29.04.2017r.

Szczegółowe informacje na temat planowanych działań można uzyskać:

·         Bezpośrednio w Centrum Współdziałania Społecznego, ul. Farna 1 (p. 5), 18-400 Łomża, tel. 86 2162463 lub za pomocą poczty mailowej: rewitalizacja@um.lomza.pl,

·         lub z przedstawicielem Wykonawcy: Grzegorzem Romańczukiem, tel. 22 630 98 34, kom. +48 606 806 466, g.romanczuk@respublic.pl