Uchwała i treść Programu: http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=6928