W blisko 2-godzinnym spotkaniu, oprócz gospodarza miasta udział wzięło około 20 osób – przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Łomży. Wszyscy zgodnie podkreślali konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków w tegorocznym budżecie miasta na promocję łomżyńskiej turystyki, która jest niezbędna w obliczu powstającej obwodnicy Łomży i związanymi z nią zagrożeniami. Chodzi przede wszystkim o odpływ przejeżdżających obecnie przez miasto, a tym samym potencjalnych klientów sklepów czy lokali gastronomicznych. 

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski pozytywnie odniósł się do prośby środowiska związanego z branżą turystyczną zapewniając jednocześnie, że wystosuje wniosek o zwiększenie puli na promocję tego sektora i dodając, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni Rady Miejskiej Łomży na najbliższej sesji.

Tematem rozmów czwartkowego spotkania było również powołanie Łomżyńskiej Społecznej Rady do Spraw Turystyki.

– Z taką inicjatywą zwrócili się do mnie przedstawiciele stowarzyszeń i przedsiębiorcy. Społeczna Rada do Spraw Turystyki miałaby działać jako organ doradczo-konsultacyjny. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w naborze do tego gremium, który właśnie został ogłoszony. Liczę, że wspólnie zrealizujemy szereg działań służących promocji turystycznej naszego miasta – mówi prezydent Mariusz Chrzanowski.   

Łomżyńska Społeczna Rada do Spraw Turystyki będzie pełniła funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Łomży w sprawach dotyczących rozwoju i promocji turystyki w zakresie:

1) proponowania i rekomendowania rozwiązań i koncepcji związanych z rozwojem i promocją turystyki Łomży;

2) propagowania działań i zachowań mających na celu rozwój społeczny w obszarze turystyki;

3) wskazywania kierunków działań, ocen i opinii o charakterze ogólnym związanych z szeroko rozumianym rozwojem turystyki.

Szczegóły dotyczące  naboru kandydatów na członków Łomżyńskiej Społecznej Rady do Spraw Turystyki znajduje się pod adresem http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=9558.

 

 

Fot. Łukasz Czech