– Znane są nam potrzeby osób z terenu naszego miasta, teraz, w jednym miejscu, będziemy gromadzić i potrzeby i oferty pomocy – mówiła Iwona Gilewska. – Będziemy łącznikiem między instytucją, a wolontariuszem – podkreślała koordynatorka, na co dzień pracująca w Zespole Szkół Specjalnych w Łomży. Wraz z Justyną Konopką, wieloletnią wolontariuszką, teraz pracownicą państwowej uczelni w Łomży, opowiadała o założeniach zadania pn. „Centrum Wolontariatu”. Kluczową jego działalnością będzie prowadzenie pośrednictwa wolontariatu. Powstanie strona www, na której tworzona będzie baza wolontariuszy, a także lista potrzeb. – Może Państwo, lub Państwa sąsiedzi, mają potrzebują pomocy np. w robieniu zakupów, wyprowadzaniu psa lub przy odrabianiu lekcji, a może po prostu ktoś chce mieć jaką osobę do porozmawiania – takie potrzeby będziemy wpisywać do systemu i szukać wolontariuszy chętnych do pomocy – opowiadały koordynatorki.

Centrum Wolontariatu swoją siedzibę ma w Domku Pastora. To tam – 6 godzin tygodniowo, w tym raz w tygodniu także w godzinach popołudniowych – dyżurować będą koordynatorki. Będzie można przyjść do nich z pomysłem na wydarzenie i zgłosić zapotrzebowanie na wolontariuszy, jak również z ofertą pomocy wolontariackiej. Zadanie przewiduje stworzenie baz wolontariuszy i ofert, a także organizację szkolenia dla osób, które chcą zaangażować się w wolontariat. Już podczas spotkania inaugurującego działalność Centrum zachęcano gości do wypełniania ankiet i zgłaszania pomysłów, jak też konkretnych potrzeb. Lucyna Antecka, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych zapraszała na sobotnie spotkania niepełnosprawnych. – Jesteśmy w godz. 9.00-13.00 w Domku Pastora. Potrzebny jest nam wolontariat w środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie – zapraszała obecnych na spotkaniu.

Osoby zainteresowanie współpracą przy tworzeniu Centrum Wolontariatu, a także wolontariusze, mogą pisać na adres: centrum.wolontariat@interia.pl

Projekt realizowany będzie przy współfinansowaniu środków z budżetu Miasta Łomża do 20 grudnia 2019 r.