Głosowanie trwa od 11-31 października 2021 r.:
– w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14
– w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Polna 40A
– w Parku Wodnym, ul. Wyszyńskiego 15
– głosować można również poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania

Głosowanie odbywa się poprzez:
1)    włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania (Kartę do głosowania można pobrać z załącznika pod artykułem lub wypełnić w miejscu głosowania)
2)    wypełnienie interaktywnej karty do głosowania

Zasady głosowania:
– głosować można tylko jeden raz,
– w każdej z kategorii zadań (ogólnomiejskie, strefowe, osiedlowe, Młodzieżowy Budżet Obywatelski) można wybrać tylko jedno zadanie,
– przy wybranym zadaniu w rubryce „Wybór” należy postawić znak „X”,
– w karcie należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także podpisać czytelnie kartę do głosowania (w przypadku głosujących poniżej 16 lat, zgodę na głosowanie musi podpisać rodzic/opiekun prawny)

W razie wyboru więcej niż jednego zadania w każdej z czterech kategorii lub niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie lub braku czytelnego podpisu, głos będzie nieważny.

Zachęcamy do głosowania!