Park Przemysłowy Łomża zaprasza osoby z pomysłem na innowacyjny biznes do udziału w kolejnej edycji projektu „Platforma Startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”. Już po raz trzeci PPŁ jest partnerem projektu, którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Otrzymane dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wyniosło 22.312.850 złotych. Nabór składania wniosków rozpocznie się 1 maja 2024 roku.

Planowanych jest 6 cykli inkubacji trwających około 6 miesięcy, w których zostanie wyinkubowanych co najmniej 150 startupów. Aplikować do projektu będą mogły osoby fizyczne mające innowacyjny w skali kraju pomysł na produkt lub usługę. 

Wnioskodawcy otrzymają wsparcie Menadżera Inkubacji oraz dostęp do usług podstawowych i specjalistycznych. Trzecia edycja przynosi pewną nowość, uczestnicy będą mogli otrzymać na etapie inkubacji granty w wysokości do 60 tysięcy złotych na rozwój swojego pomysłu, które przyznawane są w przypadku braku możliwości wyświadczenia usług specjalistycznych przez partnerów. W programie inkubacji, w ramach usług podstawowych, nowopowstała spółka otrzymuje powierzchnię do pracy, obsługę prawną, księgową oraz marketingową. Natomiast usługi specjalistyczne związane są ze specyficznymi potrzebami biznesowymi, bądź technologicznymi poszczególnych startupów. Nie są one ograniczone zamkniętym katalogiem, dlatego też zostaną indywidualnie dostosowane. 

Celem inkubacji jest stworzenie dogodnych warunków do powstawania i rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa we współpracy z ekspertami. 

Efektem zakończenia procesu inkubacji powinien być prototyp lub model biznesowy przedsięwzięcia. Po pozytywnym zakończeniu inkubacji i uzyskaniu rekomendacji można ubiegać się o bezzwrotne wsparcie PARP w wysokości do 600 tys. złotych dofinansowania na dalszy rozwój działalności (komponent IIA: Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu).

Realizacja projektu przyniesie korzyści dla lokalnej i regionalnej gospodarki poprzez powstanie nowych innowacyjnych spółek, co przełoży się na powstanie nowych miejsc pracy, a także wzrost atrakcyjności Miasta Łomża, jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom i inwestorom. Rozwój i promocja innowacyjności jest motywem przewodnim projektu „Hub of Talents 3”. 

Dotychczas w Parku Przemysłowym Łomża Sp. z o.o.  inkubowanych było 60 startupów, z czego 20 otrzymało dofinansowania w wysokości ok. 1 miliona złotych każdy.

Więcej informacji na temat projektu na stronie www.parklomza.pl.