Zarządzeniem nr 11/24 z dnia 19 stycznia 2024 r. Prezydent Miasta Łomża ogłosił cztery otwarte konkursy ofert:

– „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej” – 90 000 zł
– „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział klubów sportowych w systemie sportu młodzieżowego” – 730 000 zł
– „Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów” – 430 000 zł
– „Organizacja w szczególności na terenie Łomży otwartych zawodów sportowych oraz sportowo – rekreacyjnych, w tym realizacja imprez objętych kalendarzem” – 150 000 zł

Organizacje pozarządowe mogą składać oferty do 10 lutego 2024 r. w serwisie Witkac.pl

Zasady udzielania dotacji znajdują się w regulaminach konkursów w BIP.