Projekt dokumentu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży www.lomza.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe (pod artykułem) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14. Można go również pobrać z BIP: http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=6875

Konsultować można na formularzu konsultacyjnym (do pobrania pod artykułem)

Formularz można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Centrum Współdziałania Społecznego, ul. Farna 1, 18-400 Łomża. Skan formularza będzie można przesłać na adres elektroniczny ngo@um.lomza.pl. Ponadto organizujemy spotkanie konsultacyjne 2 października 2018 r. o godz. 16.00 w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1, na którym będzie można złożyć formularz ze zgłoszonymi uwagami do Rocznego Programu.