W konsultacjach społecznych mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Miasta Łomży.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży wraz z formularzem zgłaszania opinii dostępny jest: na stronie www.lomza.pl oraz na BIP. 

Z treścią dokumentu można zapoznać się również od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji nad rozwojem Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży  oraz zgłaszania opinii, uwag i wniosków w  terminie  od 2 do 22 listopada 2023 roku, poprzez:

  • złożenie wypełnionego formularza pisemnie/osobiście do Urzędu Miasta w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pokój 110;
  • przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres mailowy: mof.miasta.lomzy@um.lomza.pl
  • osobiście podczas spotkania konsultacyjnego w terminie:  8 listopada 2023 r. w godz. 15:00-17:00, które odbędzie się w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.