Zajęcia z ekspertami ruchu drogowego trwały ok. 3 godzin. Podczas kuluarowych rozmów na pytania seniorów odpowiadali m.in. łomżyńscy policjanci. Przy Domku Pastora stanął specjalny namiot, w którym seniorzy-rowerzyści mogli bezpłatnie dokonać przeglądu swoich rowerów oraz doposażyć je w obowiązkowe światła, dzwonki i odblaski.

Cel akcji, to kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym wśród rowerzystów i pieszych powyżej 60 roku życia. Działania takie wynikają z troski o ich bezpieczeństwo.

Spotkanie z seniorami w Łomży – to pierwszy etap akcji w województwie podlaskim. 7 sierpnia „Senior na drodze (…)” ma odwiedzić Białystok. Tam porady z zakresu ruchu drogowego udzielane będą w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Świętego Rocha 3.