Co to jest „kopera życia”?

Jest to koperta, w której umieszczone zostaną bardzo ważne informacje o stanie zdrowia jej posiadacza, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, a także o kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami umieszczonymi w kopercie powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. Na lodówce powinna znajdować się naklejka lub magnes z informacją o „kopercie życia”.

Honorowy patronat nad akcją szkolną objęli: Prezydent Miasta Łomży i Starosta Łomżyński.

Liczymy na Państwa obecność w Galerii Veneda w dniu 19 listopada 2015r. w godz. 10.00 – 14.00.

Więcej o akcji na stronie KOPERTA ŻYCIA

Łomżyńska Społeczna Rada Seniorów