W programie:
1. Wybory przewodniczącego
2. Wolne wnioski