Na Kongresie spotkali się przedstawiciele wszystkich 15 rad seniorów działających w województwie podlaskim. Bogaty program obejmował prelekcje i warsztaty służące zintensyfikowaniu aktywności seniorów i zwróceniu uwagi na problemy występujące w działalności. Uczestnicy zapoznali się z informacją dotyczącą sytuacji ekonomicznej i aktywności seniorów w województwie podlaskim, którą przedstawiła Bożena Tomaszewska Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku.  Warsztaty stały się pomocne w identyfikacji potrzeb rad, w wypracowaniu standardów ich funkcjonowania, dały wiedzę na temat wykorzystania technologii cyfrowych, komunikacji, integracji ze sobą i otoczeniem. Każda z rad biorących udział w Kongresie miała możliwość zaprezentowania wszystkim uczestnikom swoich działań w formie oficjalnej oraz „na wesoło”. Był też czas na relaks – spacer po Supraślu, który poprowadził Burmistrz Radosław Dobrowolski wraz z Krzysztofem Wolframem z Rady Seniorów Gminy Supraśl.
Łomżyńską Radę Seniorów reprezentowali: Regina Grzymek, Maria Romanowska, Jan Przybylski i Grażyna Czajkowska. Oficjalną informację o działalności Rady przedstawiła Przewodnicząca Grażyna Czajkowska. Wersję „na wesoło” w formie wiersza, obejmującą najważniejsze wydarzenia z funkcjonowania ŁSR zaprezentowali wszyscy przedstawiciele Rady. Wiersz napisała Maria Romanowska.
Spotkanie poprowadziły Jolanta Wołągiewicz Przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego oraz Bożena Bednarek Sekretarz Stowarzyszenia Szukamy Polski. Uczestniczyła w nim także Beata Zadykowicz Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Seniorów.
Kongres był częścią przedsięwzięcia pn. Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów realizowanego przez Stowarzyszenie Szukamy Polski z Białegostoku. Obejmuje ono m.in. indywidualną pracę, dostosowaną do potrzeb poszczególnych rad oraz wsparcie finansowe w formie voucherów na rozwój w wysokości 1000 zł. Łomżyńska Rada Seniorów aktywnie uczestniczy w tym projekcie.

Grażyna Czajkowska
Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów

Foto: Marcin Nawrocki (UMWP), Maria Romanowska